Kohtla-Järve noortespordi toetuse raames harrastaja osaluse kinnitamine

750 185 Rod sobr SENT 2015 2

Kohtla-Järve noortespordi toetuse raames harrastaja osaluse kinnitamine

MEELESPEA

Meelespea on mõeldud täisealisele harrastajale või harrastaja seaduslikule esindajale harrastaja osaluse kinnitamiseks spordiklubi treeningrühmas. Kinnituse andmine toimub veebipõhises keskkonnas ajavahemikul 2. novembrist – 1. detsembrini 2018. a.

Tegevuste järjekord.

1.Avage veebilehitsejas aadress https://www.spordiregister.ee/kohtla-jarve/

2. Autentige end ID-kaardi või mobiil-ID või pangalingi kaudu.

3. Teile esitatakse nimekiri Teie lastest, kes rahvastikuregistri andmetel elavad Kohtla-Järve linnas ja keda on esitatud Kohtla-Järve noortespordi toetuse taotlustele 2019. aastaks. Kui Te olete vähemalt 18-19-aastane harrastaja, siis esitatakse andmed Teie kohta.

4. Iga toetlusele esitatud ja Teiega seotud harrastaja kohta on toodud tema treeningrühma andmed (organisatsioon, spordiala, treener, rühma nimi). Kui harrastaja osaleb mitmes treeningrühmas, siis on toodud kõikide treeningrühmade andmed, kes teda on taotlusele esitanud.

5. Te peate valima treeningrühma, kellele harrastaja eest makstakse noortespordi toetust. Toetust makstakse ainult ühe rühma eest. Kinnitage harrastaja osalemist, valides vastava rühma rea viimasest veerust valikus jah. Vastav rida muutub roheliseks ja ilmub teada, et olete oma kinnituse andnud.

6. Isegi kui harrastaja osaleb ainult ühes treeningrühmas, tuleb oma kinnitus anda!

7. Kinnitust saab soovi korral muuta kuni 1. detsembrini 2018. a.

Microsoft Word file.